دوره های آموزشی آبرنگ

school

دوره تربیت مربی پیش دبستان با رویکرد هوش های 9 گانه

school

دوره تربیت معلم دبستان با رویکرد شناسایی و پرورش استعداد

school

دوره نویسندگی خلاق
ویژه نوجوانان

school

دوره برنامه ریزی استراتژیک ویژه کودکان و نوجوانان

school

دوره هوش معنوی ویژه کودکان و نوجوانان

school

دوره کنترل خشم کودکان و نوجوانان

school

دوره کنترل اضطراب کودکان و نوجوان

school

دوره من هستم و من میتوانم ویژه کودکان و نوجوانان

school

دوره
مهارت های زندگی

school

دوره خودشناسی ویژه نوجوانان و بزرگسالان

school

آموزش برنامه نویسی برای کودکان (اسکرچ)

school

دوره آموزش مباحث ویژه کامپیوتر (مهندس کوچک)

school

رباتیک
و الکترونیک

keyboard_arrow_up